Aktis.com.hr
HRAST REZANA GRAĐA

 

Opis klasa za HRAST
ART.
» cijena na upit

RASPOLOŽIVOST PROIZVODA:

OPIS:

QFA

 

·        Dobra struktura sa ravnim godovima, bez defekata i oštećenja prilikom obrade

·        Sve četiri strane čisto, bez grešaka

 

QF1a

 

·        Dobra struktura, bez defekata i oštećenja prilikom obrade

·        U 20 % ukupne količine robe dozvoljena zdrava kvržica u boji drveta do 10 mm sa jedne strane po dužnom metru, ili ekvivalent po metru dužnome ako su kvržice manje od 10 mm, ostale tri strane čiste bez grešaka

·        Bjelika NIJE dozvoljena

 

QF1b

(bis)

 

·        Dobra struktura, bez defekata i oštećenja prilikom obrade

·        Dozvoljene dvije (2) zdrave (probijajuće) kvržice u boji drveta do 12 mm sa obje  strane po dužnom metru.

·        Bjelika NIJE dozvoljena

 

QF2

(prijašnja II klasa)

 

·        Dobra struktura, bez defekata i oštećenja prilikom obrade

·        Dozvoljeni mali čvorovi bez limita i zdrave kvržice u boji drveta do  25 mm sa obje strane po dužnom metru

·        Bjelika NIJE dozvoljena

 

QF3

(prijašnja III klasa)

 

·        Dobra struktura, bez defekata i oštećenja prilikom obrade

·        Dozvoljeni mali čvorovi bez limita te 3 zdrave kvržice odgovarajućeg maksimuma ekvivalenta 1/3 širine daske ali do maksimuma od 40 mm po metru dužnome sa obje strane

·        Bjelika NIJE dozvoljena

 

 

QFAX

QF1aX

QF1bX

QF2X

QF3X

 

 

 

·        Bjelika je dozvoljena maksimalno do 2/3 debljine elementa ukoliko oznaka klase ima na kraju X

 

PDF:

Opis klasa HRAST HR-EN.pdf       
  Vaša košarica je trenutno prazna.